เข้าคารวะและแสดงความยินดี กับ ผวจ.ชัยภูมิ

วันที่ 11 มิถุนายน 2564  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1/ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ/ผอ.กลุ่มอำนวยการและคณะ  เข้าคาวระและร่วมแสดงความยินดีกับนายวิเชียร  จันทรโณทัย เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิคนใหม่ ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ