การพัฒนาข้าราชการครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาฯ จังหวัดชัยภูมิ วันที่สี่

วันที่ 4 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นวิทยากรบรรยายรายวิชา 3.1“การขับเคลื่อนนโยบายในสถานศึกษา” และเวลา 13.00-16.00 น. ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นวิทยากรบรรยายรายวิชา 2.2 “ผู้นำในการบริหารจัดการหลักสูตร” ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2563 หน่วยพัฒนาฯ จังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1