การพัฒนาข้าราชการครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาฯ จังหวัดชัยภูมิ วันที่หก

วันที่ 6 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นวิทยากรบรรยายรายวิชา 3.5 “การบริหารงานทั่วไป ” ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2563 หน่วยพัฒนาฯ จังหวัดชัยภูมิ 2563 ” ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และเวลา 13.00-16.00 นายประยงค์ มาแสง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และ ดร.พัทธนันท์ พูนประสิทธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศธจ.ชัยภูมิ เป็นวิทยากรร่วมบรรยายรายวิชา 2.5 “ผู้นำในการนิเทศภายในพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและงานวิจัยมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา” ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1