การประชุมผู้พักอาศัยบ้านพักข้าราชการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น.  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พบปะพูดคุยกับข้าราชการครูและบุคลากรทางาการศึกษา ผู้พักอาศัยอยู่ในบ้านพักข้าราชการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1และมอบหมายให้นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ดำเนินการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางในการบริหารจัดการบ้านพักข้าราชการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ณ ห้องประชุม 1