การประชุมผู้พักอาศัยบ้านพักข้าราชการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พบปะพูดคุยกับข้าราชการครูและบุคลากรทางาการศึกษา ผู้พักอาศัยอยู่ในบ้านพักข้าราชการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1และมอบหมายให้นายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ดำเนินการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางในการบริหารจัดการบ้านพักข้าราชการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม 1