• การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูฯ อ.หนองบัวแดง

วันที่ 15 กันยายน 2563 นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ “การประชุมผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563” ณ อาคารประชุมโรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง ซึ่งจัดโดยสมาคมครูอำเภอหนองบัวแดง เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการศึกษาและสร้างมิติสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน