วันที่ 15 กันยายน 2563   นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต  1  เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ “การประชุมผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563” ณ อาคารประชุมโรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง ซึ่งจัดโดยสมาคมครูอำเภอหนองบัวแดง  เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการศึกษาและสร้างมิติสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน