การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อพิจารณาการตรวจให้คะแนนแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดยมีนายสมัต อาบสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ ในวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 1