กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ,ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.ชัยภูมิ เขต 1