ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑