สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ปี พ.ศ. 2565