PA 3 ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 นำโดย นายสงัด  คำเรืองศรี  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง และคณะผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ ( รุ่น PA 3 ) ดำเนินโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ ณ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองแวง)  เพื่อแลกเปลี่ยนรู้การปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา