ร.ร.สุนทรวัฒนา แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายวิเชียร เหรา รองผอ.โรงเรียนสุนทรวัฒนาพร้อมด้วยนายชาญ บุญทัน รอง ผอ.โรงเรียนสุนทรวัฒนา,น.ส.มัลลิกา วิเชียรดี รอง ผอ.โรงเรียนสุนทรวัฒนาและคณะตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุนทรวัฒนา เข้าแสดงความยินดีกับนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ณ ห้องทำงาน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1