โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดกิจกรรม”โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563” โดยจัดการประชุมเพื่อสรุปผลกการปฏิบัติงานแต่ละกลุ่มของสพป.ชัยภูมิ เขต 1ในรอบ1 ปี มีนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัภยูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ .ในวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ และวันที่ 18 กันยายน 2563 นายธนชน มุทาพร ผอ.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 / ผอ.กลุ่ม/หน่วย และคณะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าศึกษาดูงาน ณ สพป.ตราด ,โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้า.งฯและโรงเรียนบ้านคลองพร้าว จ.ตราด