แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1

 วันที่ 16  ธันวาคม 2563  พี่ เพื่อน น้อง ผู้บริหารสถานศึกษา ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ED KKU)  ร่วมแสดงความยินดีกับนายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 (ED 18) เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และสวัสดีปีใหม่ 2564  ด้วย