วันที่ 18  พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.00 น.   นายวีระศักดิ์  สายสุวรรณ  ผอ.โรงเรียนสตรีชัยภูมิ และคณะตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสตรีชัยภูมิ  เข้าแสดงความยินดีกับนายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ณ ห้องทำงาน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1