• แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ ผอ.โรงเรียนสตรีชัยภูมิ และคณะตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เข้าแสดงความยินดีกับนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ณ ห้องทำงาน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1