การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 โดยมีนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ก่อนการประชุมมีพิธีมอบโล่ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัด จำนวน 44 โรงเรียน และ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้ร่วมการเสวนา "แนวทางและความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสู่ความสำเร็จในการจัดการศึกษา" ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1