เยี่ยมให้กำลังใจมอบความช่วยเหลือประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและบาดเจ็บ

วันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบหมายให้ นางจันทร์หอม เบ้าลี. ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมคณะ ออกเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและดูแลช่วยเหลือแก่ผุ้ปกครองนักเรียนที่เสียชีวิตเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ คือ เด็กชายธนกฤต คงโพธิ์. นักเรียนชั้น ป.6 และเยี่ยมเด็กชายธีรภัทร พวงมาลัย ชั้น ป.6. โรงเรียนบ้านนางแดด. ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุ โดยได้มอบเงินจากกองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1. รายละ 2,000 บาท. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปกครองต่อไป