เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมนักเรียนถูกไฟไหม้บ้าน

:วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนางวนิดา สุนคร ผอ.กลุ่มอำนวยการและคณะบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ ด.ญ.ธัญญาพร สิทธิวงศ์. นักเรียนชั้นป.1 และ ด.ช.ฐาปกรณ์ สิทธิวงศ์ นักเรียนชั้น ป.2 โรงเรียนโพนทองพิทยา (เป็นญาติกัน) ซึ่งเกิดเหตุไฟไหม้บ้านเสียหายหมดทั้งหลัง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 โดยมอบเป็นเงินสดให้รายละ 6,004 บาท รวมทั้งสิ้น 12,008 บาท ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวได้มาจากการบริจาคของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1