เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมนักเรียนถูกไฟไหม้บ้าน

      :วันที่ 18 สิงหาคม 2563   นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยนางวนิดา สุนคร  ผอ.กลุ่มอำนวยการและคณะบุคลากรกลุ่มอำนวยการ   เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่  ด.ญ.ธัญญาพร สิทธิวงศ์. นักเรียนชั้นป.1 และ ด.ช.ฐาปกรณ์ สิทธิวงศ์ นักเรียนชั้น ป.2 โรงเรียนโพนทองพิทยา  (เป็นญาติกัน) ซึ่งเกิดเหตุไฟไหม้บ้านเสียหายหมดทั้งหลัง  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2563  โดยมอบเป็นเงินสดให้รายละ 6,004 บาท รวมทั้งสิ้น 12,008 บาท ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวได้มาจากการบริจาคของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1