ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยม่วง อ.หนองบัวแดง 

ันที่ 3 มีนาคม 2564  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยม่วง อ.หนองบัวแดง กรณีเกิดเหตุโจรงัดบ้านพักครูเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเบื้องต้นได้ให้คำแนะนำให้ทางโรงเรียนของบประมาณในการปรับปรุงซ๋อมแซมบ้านพักครู หลังดังกล่าว เพื่อให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น