ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1/2564

วันที่ 15  มิถุนายน 2564  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ