ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1/2564

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ