ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ อ.คอนสวรรค์

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ อ.คอนสวรรค์ พร้อมพบปะพูดคุย ให้กำลังใจครู นักเรียน และชุมชน ตลอดจนได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องสมุด กิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน และอื่น ๆ อีกด้วย