ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ อ.คอนสวรรค์

วันที่ 19  มีนาคม 2564  เวลา 10.00 น.  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมคณะ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ อ.คอนสวรรค์  พร้อมพบปะพูดคุย ให้กำลังใจครู นักเรียน และชุมชน ตลอดจนได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องสมุด  กิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน และอื่น ๆ อีกด้วย