• เปิดโครงการลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ในฐานะสำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมปลูกป่าและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ภายใต้โครงการ “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ในวันที่ 14 กันยายน 2563 ณ ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล อ.เมืองชัยภูมิ เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี บุคลากรทางการลูกเสือ ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อให้ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล(ค่ายลูกเสือประจำจังหวัดชัยภูมิ)พัฒนาอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐานค่ายลูกเสือของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยมีนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ