• เปิดโครงการฝึกอบรม ลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger)

วันที่ 14 กันยายน 2563 นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ อุทยานแห่งชาติตาดโตน อ.เมืองชัยภูมิ ซึ่งการอบรมดังกล่าวฯ จัดโดยสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายลูกเสือพิทักษ์ป่าและสนับสนุนงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติ มีลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาติ และเยาวชนในพื้นที่รอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติตาดโดน จ.ชัยภูมิ จำนวน 100 คน เข้าร่วมฯ ระหว่างวันที่ 14- 16 กันยายน 2563