เปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนบ้านหนองแดงฯ 

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น.นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต  1  เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่  สปช.105/29 โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฏร์บำเพ็ญ) อ.คอนสวรรค์  เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน