เปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายภักดีชุมพล ปีการศึกษา 2563

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายภักดีชุมพล ปีการศึกษา 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านลาดชุมพล มีโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอภักดีชุมพลเข้าร่วมการแข่งขันฯ จำนวน 20 โรงเรียน แข่งขันกีฬา 7 ประเภท ได้แก่ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ เปตองและกรีฑา โดยนายสุพิศ ขจรภพ ประธานเครือข่ายฯ ได้กล่าวว่า การแข่งขันฯ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสุขภาพ บุคลิกภาพและสร้างภูมิคุ้มกันสิ่งเสพติดแก่นักเรียน,สร้างความสามัคคีภายในสถาบัน รู้จักการทำงานเป็นทีม,ปลูกผังคุณธรรมอันพึงประสงค์ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยในการอยู่รวมกันในสังคมได้อย่างดี,และเพื่อให้นักเรียนมีทักษะและประสบการณ์ทางกีฬา ให้มีมาตรฐาน