เปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายภักดีชุมพล  ปีการศึกษา 2563

วันที่ 21 ธันวาคม 2563  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายภักดีชุมพล  ปีการศึกษา 2563  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านลาดชุมพล   มีโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอภักดีชุมพลเข้าร่วมการแข่งขันฯ จำนวน 20 โรงเรียน  แข่งขันกีฬา  7 ประเภท ได้แก่ฟุตบอล  วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ   เปตองและกรีฑา โดยนายสุพิศ  ขจรภพ  ประธานเครือข่ายฯ ได้กล่าวว่า การแข่งขันฯ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสุขภาพ บุคลิกภาพและสร้างภูมิคุ้มกันสิ่งเสพติดแก่นักเรียน,สร้างความสามัคคีภายในสถาบัน รู้จักการทำงานเป็นทีม,ปลูกผังคุณธรรมอันพึงประสงค์ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยในการอยู่รวมกันในสังคมได้อย่างดี,และเพื่อให้นักเรียนมีทักษะและประสบการณ์ทางกีฬา ให้มีมาตรฐาน