เปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ และร่วมงานแสดงมุฑิตาจิต ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2563 จำนวน 7 ราย ณ ร้านอาหารชิดธงชัย จัดโดยชมรมลูกจ้างประจำ สพป.ชัยภูมิ เขต 1