เปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1

         เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม  2563  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ และร่วมงานแสดงมุฑิตาจิต ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2563 จำนวน 7  ราย ณ ร้านอาหารชิดธงชัย  จัดโดยชมรมลูกจ้างประจำ สพป.ชัยภูมิ เขต  1