กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564  เวลา 08.00 น. นายเสงี่ยม  ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วย  นายสงัด  คำเรืองศรี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 , ผอ.กลุ่ม/หน่วยและบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมพบปะ พูดคย แจ้งข้อมูล ความเคลื่อนไหวและกิจกรรมของกลุ่มต่าง ๆ