เครือข่ายฯ อำเภอบ้านเขว้า ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

 วันที่ 27 มกราคม 2564  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอบ้านเขว้า  นำโดย นายสมหมาย  แน่นอุดม  ประธานเครือข่ายฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบ้านเขว้า นำคณะนักการภารโรงทุกโรงเรียน  ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ ขุดหลุม ทำรั้วฯ  ซึ่งนายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะทำงานในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ  บริเวณรอบอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1