กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนายสงัด คำเรืองศรี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ,ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.ชัยภูมิ เขต 1