กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 

วันจันทร์ที่  29 มีนาคม  2564   เวลา 08.00 น. นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วยนายสงัด  คำเรืองศรี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ,ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต ร่วมปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.ชัยภูมิ เขต 1