คารวะ อวยพร พร้อมรับพร จาก ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 คณะตัวแทนลูกจ้างประจำ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าคารวะ ขอพรและรับพร จากนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในโอกาสวันตรุษจีน