คารวะ อวยพร พร้อมรับพร จาก ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่ 11  กุมภาพันธ์  2564  คณะตัวแทนลูกจ้างประจำ สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เข้าคารวะ ขอพรและรับพร  จากนายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เพื่อความเป็นศิริมงคล  เนื่องในโอกาสวันตรุษจีน