กิจกรรมออกกำลังกาย ทุกวันพุธ “วางทุกงาน ออกกำลังกายทุกคน”

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น.นายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1และคณะบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ทุกวันพุธ ตามนโยบาย ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 “วางทุกงาน ออกกำลังกายทุกคน” ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน มีสุขภาพ พลานามัย แข็งแรง สมบูรณ์