กิจกรรมออกกำลังกาย ทุกวันพุธ “วางทุกงาน ออกกำลังกายทุกคน” 

วันที่ 24  มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น.นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1และคณะบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ทุกวันพุธ  ตามนโยบาย ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  “วางทุกงาน ออกกำลังกายทุกคน”  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  ทั้งนี้  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน มีสุขภาพ พลานามัย แข็งแรง สมบูรณ์