อวยพรและขอพรปีใหม่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่ 4 มกราคม 2563 คณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน /คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมอวยพรและขอพรจากนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ 2564 เพื่อความเป็นศิริมงคล ณ ห้อง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1