อวยพรและขอพรปีใหม่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่ 4  มกราคม 2563  คณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน /คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมอวยพรและขอพรจากนายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่  2564  เพื่อความเป็นศิริมงคล  ณ ห้อง  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1