อวยพรและรับพรปีใหม่ จาก ผอ.สพป.ชัยภุมิ เขต 1

วันที่ 7 มกราคม 2564 คณะผู้บริหารสถานศึกษาจากศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากุดตุ้มลาดใหญ่,ศูนย์ฯ นางแดดวังชมภู สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ,ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร.ร.แก้งคร้อวิทยา,ร.ร.ภักดีชุมพลวิทยา สังกัด สพม. เขต 30 และคณะบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เข้าอวยพรและรับพรปีใหม่ พ.ศ. 2564 จากนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ณ ห้อง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1