อวยพรและรับพรปีใหม่ จาก ผอ.สพป.ชัยภุมิ เขต 1 

วันที่  7  มกราคม 2564  คณะผู้บริหารสถานศึกษาจากศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากุดตุ้มลาดใหญ่,ศูนย์ฯ นางแดดวังชมภู  สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ,ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร.ร.แก้งคร้อวิทยา,ร.ร.ภักดีชุมพลวิทยา สังกัด สพม. เขต 30  และคณะบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ   เข้าอวยพรและรับพรปีใหม่ พ.ศ. 2564  จากนายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ณ  ห้อง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1