อวยพรและรับพรปีใหม่ 2564 จาก ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่ 8 มกราคม 2564 คณะผู้บริหารสถานศึกษาจากศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามอหินขาว, ,รอง ผอ.ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร.ร.สุนทรวัฒนาและคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าอวยพรและรับพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ. 2564 จากนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ณ ห้อง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1