อวยพรและรับพรปีใหม่ 2564  จาก ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่  8  มกราคม 2564   คณะผู้บริหารสถานศึกษาจากศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามอหินขาว, ,รอง ผอ.ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร.ร.สุนทรวัฒนาและคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3  เข้าอวยพรและรับพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ. 2564  จากนายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ณ  ห้อง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1