อวยพรและรับพรปีใหม่ 2564  จากนายอำเภอเมืองชัยภูมิ

วันที่  8  มกราคม  2564   นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   พร้อมคณะ  เข้าอวยพรและรับพรปีใหม่ 2564  จากนายอนุชา  เจริญรักษ์   นายอำเภอเมืองชัยภูมิ  ณ  ห้องนายอำเภอเมืองชัยภูมิ  ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยภูมิ