อวยพรและรับพรปีใหม่ 2564 จากนายอำเภอเมืองชัยภูมิ

วันที่ 8 มกราคม 2564 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมคณะ เข้าอวยพรและรับพรปีใหม่ 2564 จากนายอนุชา เจริญรักษ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ ณ ห้องนายอำเภอเมืองชัยภูมิ ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยภูมิ