อวยพรและรับพรปีใหม่จาก ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่  11  มกราคม 2564  คณะผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านค่ายหนองไผ่โนนสำราญ,ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ, นายธิติวุฒิ  นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ, นายมงคล  นกชัยภูมิ  รองประธานกรรมการฯและคณะเจ้าหน้าที่ สอ.ครูชัยภูมิ จำกัด  เข้าอวยพรและรับพรปีใหม่จากนายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ณ  ห้อง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1