อวยพรและรับพรปีใหม่จาก ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่ 11 มกราคม 2564 คณะผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านค่ายหนองไผ่โนนสำราญ,ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ, นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ, นายมงคล นกชัยภูมิ รองประธานกรรมการฯและคณะเจ้าหน้าที่ สอ.ครูชัยภูมิ จำกัด เข้าอวยพรและรับพรปีใหม่จากนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ณ ห้อง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1