เปิดกิจกรรมสวนสัตว์สู่ชมชน (Zoo Outreach Program)

วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เปิดกิจกรรมสวนสัตว์สู่ชมชน (Zoo Outreach Program) ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว พร้อมเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้และนิทรรศการจากหน่วยงานที่่เข้าร่วมกิจกรรรม