เปิดกิจกรรมสวนสัตว์สู่ชมชน (Zoo Outreach Program)

วันที่ 26  มีนาคม 2564  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เปิดกิจกรรมสวนสัตว์สู่ชมชน (Zoo Outreach Program) ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว   พร้อมเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้และนิทรรศการจากหน่วยงานที่่เข้าร่วมกิจกรรรม