สพฐ.นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(หลังเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563) สพป.ชัยภูมิ เขต 1

         " วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายลานนิพนธ์  เกษลา  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยนางณฐมน  คุนิรัตน์  ศึกษานิเทศก์ หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.  ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (หลังเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563) โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผอ.กลุ่มและคณะศึกษานิเทศก์  ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลฯ  ณ ห้องประชุม 1 และในภาคบ่ายได้ลงพื้นที่ไปยังร.ร.อนุบาลบ้านเขว้า อ.บ้านเขว้าและร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์ อ.เมืองชัยภูมิ  ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนศึกษานิเทศก์ในเขตพื้นที่การศึกษาให้สามารถนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนของสถานศึกษาในสังกัด  สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและเกิดคุณภาพโดยตรงต่อผู้เรียน"