ส่งมอบการปรับปรุงอาคารอนุบาลฯ

     วันศุกร์ที่  สิงหาคม  2563   พลเอก พลางกูร กล้าหาญ   เลขาธิการมูลนิธิศิษย์นายร้อย ตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ในพระราชูปถัมภ์ และคณะ ส่งมอบการปรับปรุงอาคารอนุบาล,ปรับปรุงสนามเด็กเล่น,ปรุงปรุงพื้นผิวถนนคอนกรีต,ปรับปรุงห้องน้ำ, มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน จำนวน  51 ทุน  ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าวังย่างควาย   อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ  รวมทั้งสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จำนวน 10 โรงเรียน ๆ ละ  5,000 บาท    โดยมีนายสาคร  เถินมงคล  นายอำเภอหนองบัวแดง  กล่าวให้การต้อนรับ, นายธนชน มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  กล่าวขอบคุณ,ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา/คณะครู/ชุมชนและผู้ปกครอง  ร่วมให้การต้อนรับ..