ส่งมอบการปรับปรุงอาคารอนุบาลฯ

วันศุกร์ที่ สิงหาคม 2563 พลเอก พลางกูร กล้าหาญ เลขาธิการมูลนิธิศิษย์นายร้อย ตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ในพระราชูปถัมภ์ และคณะ ส่งมอบการปรับปรุงอาคารอนุบาล,ปรับปรุงสนามเด็กเล่น,ปรุงปรุงพื้นผิวถนนคอนกรีต,ปรับปรุงห้องน้ำ, มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน จำนวน 51 ทุน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าวังย่างควาย อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ รวมทั้งสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 10 โรงเรียน ๆ ละ 5,000 บาท โดยมีนายสาคร เถินมงคล นายอำเภอหนองบัวแดง กล่าวให้การต้อนรับ, นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 กล่าวขอบคุณ,ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา/คณะครู/ชุมชนและผู้ปกครอง ร่วมให้การต้อนรับ..