รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการบูรณาการด้านการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้รับผิดชอบการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการบูรณาการด้านการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดชัยภูมิ ณ โรงเรียน บ้านท่าหินโงม อ.เมืองชัยภูมิ ทั้งนี้ เพื่อติดตามความพร้อมการเป็นต้นแบบโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ในปีงบประมาณ 2565 รวมทั้ง รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1,นายสงัด คำเรืองศรี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1,คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1,น.ส.พิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์ ผอ.โรงเรียนบ้านท่าหินโงม ร่วมนำเสนอข้อมูลฯ ,คณะผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามอหินขาว,กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,นายก อบต.,ตัวแทน จาก รพ.สต. และตัวแทนผู้ปกครอง ร่วมแสดงความคิดเห็นอีกด้วย