สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ร่วมพิธี “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี  2563 

วันที่  14 พฤศจิกายน 2563  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  มอบหมายให้นายสงัด  คำเรืองศรี  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  นำคณะบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี  2563  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  ที่ทรงก่อให้เกิดเทคโนโลยีฝนหลวงในการบรรเทาความทุกข์ยากแก่พสกนิกรให้รอดพ้นจากความเดือดร้อนและความเสียหายจากสภาวะภัยแล้ง    โดยมีนายประทีป  ศิลปเทศ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธี และข้าราชการทุกหมู่เหล่า ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมพิธี  ณ หอประชุมอนุสรณ์ 186 ปี เจ้าพ่อพญาแล   โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อ.เมือง จ.ชัยภูมิ