ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบหมายให้นายสงัด คำเรืองศรี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มแทนองค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม จำนวน 158 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1