ร่วมเป็นเกียรติ “การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563  ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11

วันที่ 18  มกราคม 2564  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ร่วมเป็นเกียรติ “การประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก  ประจำปีการศึกษา  2563 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า อ.คอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ  ในการนี้นายราชันย์  ซุ้นหั้ว  รอง ผวจ.ชัยภูมิ ,นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์  ส.ส.ชัยภูมิ,นายยุทธชัย สายคำมี นายอำเภอคอนสวรรค์, นายสงัด คำเรืองศรี รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ,นายสมัต  อาบสุวรรณ์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ,คณะศึกษานิเทศก์ ,คณะบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา,คณะผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ อ.คอนสวรรค์,คณะกรรมการสถานศึกษา,ผู้นำชุมชน  ชาวบ้านและผู้ปกครอง  ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียน อีกด้วย