ร่วมเป็นเกียรติ “การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11

วันที่ 18 มกราคม 2564 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติ “การประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า อ.คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ในการนี้นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รอง ผวจ.ชัยภูมิ ,นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ ส.ส.ชัยภูมิ,นายยุทธชัย สายคำมี นายอำเภอคอนสวรรค์, นายสงัด คำเรืองศรี รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ,นายสมัต อาบสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ,คณะศึกษานิเทศก์ ,คณะบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา,คณะผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ อ.คอนสวรรค์,คณะกรรมการสถานศึกษา,ผู้นำชุมชน ชาวบ้านและผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียน อีกด้วย