ร่วมอวยพรและรับพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่ 6 มกราคม 2564 คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมอวยพรและรับพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 จากนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ณ ห้อง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1