ร่วมอวยพรและรับพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่ 6  มกราคม 2564  คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา   ร่วมอวยพรและรับพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564  จากนายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ณ  ห้อง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1