ผู้บริหารสถานศึกษา ฯ ร่วมอวยพรปีใหม่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่  5  มกราคม 2563  คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมอวยพรและขอพรปีใหม่ พ.ศ.2564 จากนายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เพื่อความเป็นศิริมงคล  ณ ห้อง  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1