ผู้บริหารสถานศึกษา ฯ ร่วมอวยพรปีใหม่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่ 5 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมอวยพรและขอพรปีใหม่ พ.ศ.2564 จากนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เพื่อความเป็นศิริมงคล ณ ห้อง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1