เข้าอวยพรพร้อมรับคำอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2564 จาก ผวจ./รอง ผวจ./ผู้อาวุโส

วันที่ 6 มกราคม 2564 นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภุมิ เขต 1 พร้อมด้วยนายสงัด  คำเรืองศรี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  และคณะ ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน   เข้าอวยพรพร้อมรับคำอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2564...จากนายกอบชัย บุญอรณะ  ผวจ.ชัยภูมิ ,นายราชันย์  ซุ้นหั้ว  รอง ผวจ.ชัยภูมิ และนายภูมิสิทธิ์  วังคีรี  รอง ผวจ.ชัยภูมิ  ณ  ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ และนายประสงค์  พรโสภิณ  ข้าราชการบำนาญ  (อดีต ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3) ณ บ้านพัก ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ