เข้าอวยพรพร้อมรับคำอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2564 จาก ผวจ./รอง ผวจ./ผู้อาวุโส

วันที่ 6 มกราคม 2564 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภุมิ เขต 1 พร้อมด้วยนายสงัด คำเรืองศรี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะ ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าอวยพรพร้อมรับคำอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2564...จากนายกอบชัย บุญอรณะ ผวจ.ชัยภูมิ ,นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รอง ผวจ.ชัยภูมิ และนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รอง ผวจ.ชัยภูมิ ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ และนายประสงค์ พรโสภิณ ข้าราชการบำนาญ (อดีต ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3) ณ บ้านพัก ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ