ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 

วันที่ 5  พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.09 น. นายสงัด  คำเรืองศรี   เข้าไหว้สักการะสิ่งศักดิ์ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ได้แก่ พระพุทธชัยภูมิ ประทานพร (พระพุทธรูปประจำสำนักงาน),ศาลพระภูมิเจ้าที่และป้ายอนุสรณ์คุณพ่อวิเชียร  สาคะริชานนท์ (ผู้บริจาคที่ดินที่ตั้งสำนักงาน)  เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  โดยมีนายเสงี่ยม  ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยคณะบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมสักการะฯ ด้วย