ร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ภาคพิเศษ

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00-09.00 น. นายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะ ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ภาคพิเศษ ตอนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พบปะ พูดคุยกับผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ครูและผู้ชมปลายทาง ในประเด็น “นโยบาย ทิศทางการขับเคลื่อนการศึกษาในรูปแบบ สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ และเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียน”