ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

      วันที่ 12 สิงหาคม  2563 เวลา 15.00 น. นายศักด์สว่าง  สายโส  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยคณะบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนและกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ วัดไพรีพินาศ อ.เมืองชัยภูมิ