พิจารณาคัดเลือกโรงเรียน เข้าร่วมโครงการ "ออมสิน 108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง"

วันที่ 18 มีนาคม 2564 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน เข้าร่วมโครงการ "ออมสิน 108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง" ร่วมประชุมและพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เช้าร่วมโครงการ "ออมสิน 108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง" รับทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาอาหารกลางวันในโรงเรียน ณ ห้องประชุม 1 โดยมีนายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1