ร่วมการประชุมและต้อนรับ ผุ้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบหมายให้นายสงัด คำเรืองศรี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมและร่วมต้อนรับนายไพศาล วุทฒินานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ในลงพื้นที่ตรวจราชการ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและเยี่ยมสถานศึกษาตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ