ร่วมการประชุมและต้อนรับ ผุ้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบหมายให้นายสงัด  คำเรืองศรี  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมและร่วมต้อนรับนายไพศาล  วุทฒินานนท์   ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ  ในลงพื้นที่ตรวจราชการ  ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและเยี่ยมสถานศึกษาตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564  ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ